Beiratkozás 2020/2021

Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáféréssel:


Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáférés nélkül:
Tájékoztató levél szülőknek beiratkozásról >>

Felvételi körzetek >>

Személyes beiratkozás menete és időpont kérése:

A beíratás ideje: 2020. április 28 – május 15.

A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába a személyesen, az iskolában történő beíratáshoz időpontot lehet kérni az alábbi telefonszámon 2020. április 27. hétfőn 8-16 óráig.

06-30-350-2245
06-75-676-877/ 619. mellék

A személyes beiratkozáskor kérjük hozzák el a gyermek személyes iratait:
– oktatási azonosító
– lakcímkártya
– TAJ kártya
– személyi igazolvány
– adóazonosító jel
– születési anyakönyvi kivonat
– a különleges helyzetre vonatkozó iratok (sajátos nevelési igény, egyéb)
– szülők, gondviselők adatai
– nyilatkozat kitöltése az iskolában
– az etika/hit-és erkölcstan oktatás választásáról
– az életvitelszerű ott lakásról
– a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról