Közlemény

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket az iskolai oktatás 2020. március 16. napjától kezdődően érvényes rendjéről.

A 110/2020. (III. 16.) Kormányhatározat alapján az iskolai oktatást digitális formában szervezzük meg. A tanulók nem jöhetnek be az iskolába, otthon végzik el tanulmányi feladataikat.

Az országos rendelkezések és a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójának útmutatása és irányítása alapján az új oktatási rend zavartalan bevezetése érdekében az alábbiakat tesszük meg:

–        Hétfőn reggel 7.30-tól minden iskolaépületben felmérjük azoknak a tanulóknak a körét, akiknek folyamatosan felügyeletre van szükségük. Számukra kislétszámú csoportokban biztosítják a felügyeletet a pedagógusaink.  Ez a folyamatos ügyelet kizárólag azok számára biztosított, akiknél a szülők munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatban vagy egyéb közfeladatot látnak el, és nem tudják gyermekeik felügyeletét hosszabb időszakra megoldani. A résztvevők számától függően határozzuk meg, hogy ez a csoport/csoportok melyik épületünkben fognak működni.
Az osztályfőnöknek vagy az intézményvezetésnek jelezzék ezzel kapcsolatban kérésüket.

–        Hétfői napon (márc. 16.) az iskolában fentiektől függetlenül még ügyelünk azokra a tanulókra, akik nem értesültek az otthoni tanulás bevezetéséről vagy még nem tudták megszervezni gyermekük elhelyezését. Ennek kérését is hétfőn reggel 7.30-tól jelezzék az iskolaépületekben jelen levő vezetőknek.

–        Az iskolákba nem lehet ellenőrizetlenül bemenni, portaszolgálat és reggeli ügyeleti rendszer működik mindenhol. A Kossuth L. utcai épületbe csak a portán keresztül lehet bemenni, a hátsó bejáraton ne közlekedjenek!

–        A tanulók tanszereit a hétfői és keddi napon vihetik haza 8-16 óráig. Csak kis létszámot engedünk be egyszerre az épületekbe, ezért kérem, hogy ne csak a reggeli órákban jöjjenek a tanszerekért.

–        A pedagógusok hétfőn készítik el az online oktatás tervét, a tananyagok kiadásának és a számonkérésnek a formáját. A tananyagokat a facebook csoporton, vagy e-mailen keresztül tudják eljuttatni a tanulóknak.

–        Kérem gondolják át,  milyen online csatornán keresztül tudják tartani a kapcsolatot a pedagógusokkal, milyen internetes elérhetőség áll rendelkezésükre.

–        Akiknek nincs internetes elérhetőségük, azoknak papír alapú, levél útján kiadott anyagokat küldünk.

–        Az iskola naponta 8-16 óráig nyitva tart, minden nap lesznek iskolai dolgozók az épületben, az ügyintézést, telefonos elérhetőséget biztosítjuk.

A rend fenntartása és a veszély elkerülése érdekében kérem az együttműködésüket. Az iskola pedagógusai és vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az új helyzetben is a leghatékonyabban folytatódjon a gyermekek oktatása.  Ebben a munkában minden eszközünkkel, tudásunkkal segítjük Önöket.

Dunaföldvár, 2020.03.15.

Bognárné Balogh Andrea
intézményvezető