Jó gyakorlat pályázat

A Klebelsberg Központ által 2018-ban kiírt Jó gyakorlatokat támogató pályázat leírása

A jó gyakorlat témája: Fizikai kísérletek délutánja tehetséggondozó szakkör

A megvalósítás helyszíne: Beszédes József Általános Iskola

Megvalósító pedagógus: Keresztesné Katona Mária tagintézmény-vezető, matematika-fizika szakos tanár

A támogatás mértéke: 1,3 millió Ft, melyen a kísérletekhez szükséges eszközöket, modelleket, bemutató készleteket szerzi be az iskola

A megvalósítás ideje: 2018/2019. tanév

A pályázat tartalma:

A jó gyakorlat megvalósítása során a szakköri foglalkozásokon a tanulók mechanikai, termodinamikai, elektromosságtani, fénytani jelenségekkel, összefüggésekkel ismerkednek meg. Olyan fizikai jelenségek bemutatására is sor kerül látványos kísérletek bemutatásával, melyek a lakásban vagy a szabadban, a tanulók közvetlen környezetében zajlanak. A diákok megtanulnak önállóan kísérletezni egyszerű használati tárgyakkal, eszközökkel és az iskolai taneszközökkel is. A foglalkozások kiegészítik a tanórák tananyagát, bővítik a tanulók ismereteit, gyakorlati tudását.

A foglalkozások témakörei:
– Mechanika
– Hőtan
– A nyomás
– Önálló tanulói kísérlet bemutatása
– Elektromosságtan
– Fénytan
– Tanulói prezentáció készítése a kedvenc kísérletekről
– Híres fizikusok munkássága