T I O P 1.1.1 – /09-1-2010-0067

IKT eszközökkel támogatott kompetencia alapú nevelés, oktatás
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa mikrotérségben


ujmagyarorszag   eu

Kedvezményezett: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Dunaföldvár Város Önkormányzata, gesztorönkormányzat
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A projekt összköltsége: 48 789 772 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
48 789 772 Ft


A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A képzés során a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazni a mai kor info-kommunikációs eszközei által biztosított lehetőségeket.

A program közvetlen célja a közoktatás területén az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alapú oktatás alapjainak megteremtése, azaz a diákok, tanárok ellátása hordozható személyi számítógépekkel.

Ennek révén az IKT lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Az IKT eszközök alkalmazásával könnyebben megvalósítható a differenciált oktatás az összes tantárgyban.

Pályázat keretében beszerzett IKT eszközök:
– 356 db tanulói laptop operációs rendszerrel, irodai alkalmazásokkal és digitális oktatási tartalommal
– 18 darab tanári laptop
– Tárolók a laptopok elhelyezésére
– 22 db WIFI Acces Point
– 5 db router

Fotók:
2010.november 8. – Projektnyitó
2011. február – Pedagógusok képzése
2011.március-április – Ismerkedés tanulói laptopokkal
2011.február 23-24. – Projektzáró