TÁMOP 3.1.5. pályázat

ujmagyarorszag eu

“Pedagógusképzések”

  (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Projekt neve:  “Pedagógusképzésekkel a XXI. század oktatásáért”

Projekt leírása:
A pályázat célja az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a pedagógiai kultúra korszerűsítése az új módszerek és eszközök használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével. A hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére, felkészítésére van szükség. A pályázati konstrukció lehetővé teszi a fejlesztéseket megerősítő képzések támogatását a felsőoktatás rendszerében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett:

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola

Cím: 7020, Dunaföldvár Templom u. 9.
Tel/fax: 06-75/676-877
E-mail: beszedesj@gmail.com     Honlap: www.beszedesdunafoldvar.hu

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 1134, Budapest Wesselényi u. 20-22.
Tel.: 06-1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu     Honlap: www.esza.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Cím: 1077, Budapest Váci u. 45.
Tel.: 06-40-638-638 (474-9180)
Honlapok: www.nfu.hu
www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A projekt megvalósítási szakasza: 2010.08.01 – 2012.09.30.

A pályázatban elnyert támogatás összege: 16 073 877 Ft

tamop315tabla

Eredményesen zárult intézményünkben a TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0339 pályázat megvalósítási szakasza.

A projektben résztvevő pedagógusok:

1. Csányiné Varga Mónika
D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény Dunaföldvár

2. Szakácsné Farkas Éva
D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény Dunaföldvár

3. Sulákné Bernáth Gabriella
D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény Bölcske

4. Pálfi Anita
D-B-M MONI Madocsai Általános Iskola Tagintézmény Madocsa

5. Horváth Zsolt
D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény Dunaföldvár

A pályázatban résztvevő pedagógusok az alábbi képzésekben vettek részt:

Pedagógus
neve
Választott képzésA képzés helyszíneVégzettségA képzés
időtartama
Csányiné
Varga
Mónika
Preventív- és korrektív
pedagógiai
pszichológia
ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai kar
Budapest
pedagógus
szakvizsga
4 félév
Horváth ZsoltTanulási- és
pályakövető tanár
Szegedi
Tudományegyetem
okleveles
tanulási- és
pályatanácsadási
tanár
2 félév
Pálfi AnitaAngol nyelv
műveltségterület
PTE Illyés Gyula
Főiskolai kar
szakképesítés2 félév
Sulákné
Bernáth
Gabriella
Közoktatás vezető és
pedagógus szakvizsga
szakirányú
továbbképzés
BME Műszaki Pedagógia
Tanszék Dunaújvárosi
Főiskola Kihelyezett
Tagozat
pedagógus
szakvizsga
4 félév
Szakácsné
Farkas Éva
Preventív- és korrektív
pedagógiai
pszichológia
ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai kar
Budapest
pedagógus
szakvizsga
4 félév


Az öt pedagógus közül Pálfi Anita és Horváth Zsolt 2010. júniusában befejezték a képzésüket, a tanult ismereteket mindennapi munkájukban hasznosítják.
Pálfi Anita angol nyelvet tanít a Madocsai Általános Iskola Tagintézmény 4-6. osztályaiban, Horváth Zsolt pedig Dunaföldváron, a Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény gimnáziumi és szakiskolai tanulóit segíti tanulmányi munkájukban és a pályaválasztásban.
A 2011/2012. tanév végén a többi pedagógus is befejezte a képzést, korszerű, új ismeretekkel gazdagodva.
Csányiné Varga Mónika és Szakácsné Farkas Éva a gyermekek személyiségfejlődéséről, a tanulási képességek vizsgálatáról, az értelmi fejlődés mérésének eljárásairól, az iskolai tanulást befolyásoló tényezőkről tanultakat alkalmazzák a gyerekekkel való foglalkozás során. A legfontosabb, leghasznosabb ismereteket kollégáiknak is átadják.
Sulákné Bernáth Gabriella a vezetői feladatok szakszerű ellátásához szükséges új elméleti és gyakorlati ismeretekkel segíti az iskolavezetés munkáját.

A projekt megvalósítása 2012. november 30-án fejeződött be, a fenntartási időszak 2015. december 1-ig tart.
A pedagógusok a projekt zárásakor tanulmányt készítettek, amelyben összefoglalták a képzésről szerzett tapasztalataikat és meghatározták, hogy milyen módon képzelik el a tudásuk hasznosulását az intézmény szakmai munkájában, három tanéves időkeretben.
A szakmai tervben szerepelnek: bemutató órák szervezése, az új módszertan szerint megtartott tanórák, tanórán kívüli tevékenységek szervezése, új intézményi programokban való részvétel, nevelési tevékenységek, pályaválasztási tanácsadás.