Iskolánk a 2019/2020. tanévben adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese iskolánkat a beadott pályázat alapján érdemesnek ítélte meg Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére 2020-2023-ig.

A bázisintézmények olyan szakmai programmal rendelkező intézmények, melyek hagyományaikat, jó gyakorlataikat megosztva, a Pedagógiai Oktatási Központokkal együttműködve elősegítik a pedagógiai tevékenység megújítását, helyszínt és lehetőséget biztosítanak szakmai műhelymunka keretében a hatékony tudásmegosztásra.

A pályázatban szereplő Jó gyakorlatok elsősorban módszertani programokkal, a mindennapi tanítási gyakorlatban alkalmazható technikákkal segítik a pedagógusok munkáját.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő az intézmény pedagógus- és alkalmazotti körének számára, mert a jó gyakorlatok átadásával és terjesztésével az iskola szakmai munkája ismertté válik.

Jó gyakorlataink:

  1. A Sakkpalota program alkalmazása az alsó tagozat matematika óráin

A Sakkpalota program évfolyamokra kidolgozott képességfejlesztő oktatási eszköz, mely az alkotója, Polgár Judit útmutatásai alapján valósítható meg a sakk tantárgy bevezetésével és módszerként való alkalmazásával egyaránt. Intézményünkben utóbbit – a tanórákon való alkalmazását – vezették be az alsó tagozat program iránt elkötelezett pedagógusai először a 2015-2016. tanévben.

  1. Kézszorobán módszer alkalmazása a mértékváltás elsajátításának segítésére

A kézszorobán egy olyan módszer, mellyel bizonyítottan rövid idő alatt hibátlan feladatmegoldáshoz juttathatjuk a tanulókat a mértékváltások területén.  A mértékekhez kapcsolódó átváltások során egy egyszerű segédeszköz, a tanulók kezének felhasználása segíti a gyors és pontos számolást. A tanulók saját kezükön tanulják meg az átváltás technikáját. 

 

  1. Családi délutánok program bevezetése – a szülők- pedagógusok- tanulók együttműködése

Az iskolák pedagógiai programjához illeszkedő rendezvénysorozat, melynek célja az, hogy a közös rendezvények szervezésével szorosabb szülő- gyermek-pedagógus együttműködés alakuljon ki. A rendezvények támogatják a szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeit és módjait. A pedagógusok a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában a szokásos alkalmakon kívül is együttműködhetnek osztályuk szülőinek közösségével.

  1. Tabletek használata a felső tagozat tanítási óráin

A program célja olyan óratervezés bemutatása, mely a tanórai környezetnek megfelelően támaszkodik a tanulói tabletek használatában rejlő lehetőségek kiaknázására. Digitális tananyagok széleskörű alkalmazása színesíti a tanórai munkaszervezést, növeli a tanulók motivációját.

 

Kapcsolattartó:

Bognárné Balogh Andrea intézményvezető
Telefon: 06-30-350-2245
E-mail: beszedesj@gmail.com