EFOP pályázat

EFOP-3.2.6-16-2016-00001
„A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben”

Alapfokú művészeti iskolánk bekapcsolódott az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projektjébe.

A projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A projekt elemei:

1. a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása

2. a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;

3. a művészetpedagógiai munka támogatása;

4. a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;

5. a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

A program intézményi koordinátora: Horváth Péter zenetanár


Módszertani leírás
Kreatív és játékos ötletek bevezetése az alapfokú hangszeres oktatás új módszertanában

Az új módszertan bevezetésének célja a pedagógiai folyamatok újratervezése, a célok és az eszközök, valamint a gyakorlat modernizálása, mivel a hangszeres oktatás módszertana még az 1960-as években került kidolgozásra. A mai, digitális kor, rohanó világ, és az oktatási módszerek átalakulása, a szülők és a környzete elvárásainak, valamint a gyerekek gondolkodásmódjának változása mind megkívánja és egyben meg is alapozza, hogy új szemlélettel és teljesen más megközelítéssel, valamint eszközparkkal közelítsünk az alapfokú művészetoktatás zenei ágának oktatásához.

Az órákat ma már nem lehet a régen bevált, megszokott módszerek szerint pusztán a tanult anyag átismétlésére, javítására, illetve az új anyag leadására építeni, elvárva, hogy a gyerek otthon majd magától gyakorolja a tanultakat és felkészülten érkezik a következő órára. Ez az elvárás már a haladóbb tanulóknál is bajos. Ennek egyik fő oka, hogy a gyerekek ma jóval nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mint korábban.

Éppen ezért a gyerekeket az órán sokkal inkább az élmény, a játék, a játékos tanulás felé kell vezetni, ami nem pusztán intellektuális és hangszertől függően testi, hanem mindenre kiterjedő élményt nyújt a tanítványnak, megmozgatja fizikailag, testileg és igénybe veszi lehetőleg minél több érzékszervét, miközben elsajátítja a hangszeres követelményeket is, szinte észrevétlenül.

Az órákhoz számtalan eszközt használhatunk. Ilyenek a teljesség igénye nélkül, az egyensúlyozó labdák, korongok, a különféle, izmokat jól átmozgató gumikötelek, szalagok, teniszlabdák, kisebb labdák, és hasonló eszközök. Természetesen használhatjuk magát a testet is, légzőgyakorlatok, nyújtások, mozgások során.

Maga a kivitelezés szinte teljes mértékben a pedagógus kolléga fantáziájára van bízva, de van egy jól bevált gyakorlat, amit érdemes alkalmazni.

Az óra eleve mozgással kezdődik, általában légzőgyakorlattal, ami egybekötött a test ellazításával és nyújtásával, ez kb. 1-2 percet vesz igénybe. Eközben a pedagógus instruálja a tanítványt, hogy pontosan mire is figyeljen és milyen érzeteket fedezzen fel ezen közben. Ezt követően a gyerek kedély- és lelkiállapotától függően jöhet néhány egyéb gyakorlat, ha például nagyon felpörögve érkezett, akkor egyensúly-gyakorlatokat végzünk, ha viszont fáradt vagy „leült”, akkor olyanokat, amik feljebb hozzák, például labda gyakorlatok összekötve az egyensúly gyakorlatokkal, vagy ügyességi gyakorlatok labdákkal. Ez szintén kb. 3-5 perc összességében. Ezeket a megoldásokat aztán az óra során is alkalmazni lehet, az óra menetétől és alakulásától függően.

A hangszeres oktatáson belül is remekül alkalmazhatók különféle ritmikai játékok, hanggyakorlatok, ráadásul ezeket kiválóan össze lehet hangolni a különböző légzőgyakorlatokkal. Mindebben kiváló segítséget nyújt a Kreatív Zenei gyakorlatok módszere, ami sokoldalú, eszközmentes és eszközökkel egyaránt végzett, rengeteg lehetőséget tartogató gyakorlatot tartalmaz, beleértve az improvizatív elemeket is.

A módszer erősen támaszkodik az ismétlődésre is, kialakítva a gyerekekben egyfajta igényt a gyakorlatokra, aminek révén az óra komolynak mondható része sokkal egyénibb, játékosabb és kreatívabb formát ölthet.